วิธีการยกของที่ถูกต้อง
1.คำนวนระยะทาง ก่อนยกของให้วางแผนก่อนว่าจะเคลื่อนย้ายไปไว้ตรงจุดไหน
2.ยืนใกล้สิ่งของ เดินเข้าไปใกล้กับของให้มากที่สุด วางเท้าข้างหนึ่งให้ขนานชิดกับสิ่งของที่จะยก
   ส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งไว้ด้านหลัง

3.งอเข่าหลังตรง จากนั้นค่อยๆย่อตัวลง งอเข่า เวลาย่อตัวลงไปให้ยืดหลังตรง
   เพื่อที่กระดูกสันหลังจะอยู่ในแนวตรง และเพื่อกระจายแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลังไปเท่าๆกัน

4.จับของให้มั่นคง ใช้มือจับสิ่งของให้มั่นคงแล้วค่อยๆยกของโดยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้งสองข้าง
   ตั้งศีรษะให้ตรงอยู่ในแนวเดียวกับหลัง แขนทั้งสองข้างพยายามแนบให้ชิดกับลำตัวมากที่สุด

5.ใช้แรงกล้ามเนื้อขา ยืดลำตัวขึ้นช้าๆโดยใช้แรงกล้ามเนื้อขาค่อยๆดันตัวขึ้น
   การยกของควรใช้กล้ามเนื้อหลังให้ออกแรงน้อยที่สุด จะช่วยให้น้ำหนักของสิ่งของไปยังต้นขาทั้งสองข้างและลดภาระของกล้ามเนื้อหลัง

ควรใช้ท่าย่อเข่าแทนการก้มตัวเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ วางเท้าให้ห่างมาทางด้านหน้าเล็กน้อย แล้วย่อเข่าลงเพื่อให้แขนรับน้ำหนักของสิ่งของแทนการใช้หลังช่วงล่าง

ไม่ใช้หลังในการรับน้ำหนักของ ควรถือของให้ชิดกับหน้าอกมากที่สุดจะทำให้ใช้หลังช่วงล่างน้อยลง โดยเปลี่ยนมาใช้กล้ามเนื้อแขน หน้าอก และหลังช่วงบนแทนจะช่วยลดภาระของกล้ามเนื้อหลังช่วงล่างได้

ใช้กล้ามเนื้อต้นขาในการยกสิ่งของ การยกของจะใช้กล้ามเนื้อขาเพื่อดันตัวขึ้นมา หลังตรง ศีรษะตรง ไม่งอตัวลงไปยกของเพราะอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่กระดูกหลังได้

ขอบคุณข้อมูล : https://health.mthai.com/howto/health-care/23686.html